Adhurimi

Ballina


 

Adhurimi

Fjala Adhurim do te thotë “ te japësh dicka te dejntë”. Duhet kuptuar që ne të gjithë jemi të dizajnuar për të adhuruar . Nuk ka rëndësi se cka është ne jemi të krijuar dhe kemi uri për të adhuruar dicka. Edhe nëse është Zoti, paraja, pozita ose njerëzit ne të gjithë adhurojmë dicka.

Duhet të kuptojmë se kush është Zoti. Zoti është krijuesi I universit. Ai është krijuaesi i cdo gjallese të gjallë, dhe cdo gjëje. Zoti është dashuri dhe është i vetmi që është i dejntë për ti jap cdo llojë adhurimi që kemi. Ai, Zoti e meriton zemrën tonë.

Duhet kuptuar gjithashtu që adhurimi nuk është vetëm në katër muret e kishës. Adhurimi është stil jetese, është model i admirimit tonë se kush është Zoti. Ne duhet ta dijmë që adhurimi del nga zemra jonë, e jo vetëm nga muzika ose mësimiet që i marrim në kishë të dieleve.

Pastroje zemrën nga gjërat që ke vendosur para Perëndisë ( parat, famen ose arritjet) Perderisa ne nuk e pastrojme zemrën nga gjërat e botës ne nuk mund vërtet ta adhurojmë Perëndinë.

Fokusohu me terë qenjen tënde në atë se cfarë është Zoti. Falenderoje Perëndinë për dashurinë dhe mirësinë e tij. Mbledhe vetën në mendimin e të njohurit Zotin se kush është dhe se ai është më i madhë se që ne mund ta imagjinojmë, dhe deshiro ta takosh atë në adhurim.